B.T.S TRAINING PROGRAM
B
UILD TSELL

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Giới Thiệu giảng Viên

Ông Nguyễn Quốc Trung

Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần đầu tư CFM (Mã Chứng Khoán: CFM)
Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Alchemist Investment Holdings (công ty mẹ hiện nắm giữ 51% CFM)

Ông Nguyễn Quốc Trung đã đào tạo và tư vấn về chiến lược IPO & Niêm yết cổ phiếu, chiến lược quản trị tài chính theo mô hình holdings, chiến lược tài chính cho chuỗi & nhượng quyền cho hơn 3000 học viên với các lớp học được tổ chức tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philipines.

06 Nội Dung Chính Chương Trình
Huấn Luyện Chiến Lược BUILD TO SELL - BTS

Chiến lược cân đối giữa nhu cầu huy động vốn mở rộng -thoái vốn cho Foundersgiữ quyền điều hành

Các vòng huy động vốn và phân loại các quỹ đầu tư
(áp lực giải ngân,
áp lực giá vốn và
chỉ tiêu hoàn vốn của quỹ)

Tỷ trọng sở hữu và cơ cấu giữa các nhóm cổ đông: Founders -
Nhà đầu tư tổ chức (Quỹ,..) - Nhà đầu tư cá nhân

Hấp dẫn nhà đầu tư
chiến lược bằng:

Thặng dư vốn cổ phần

cổ phiếu thưởng

Các chiến lược của doanh nghiệp theo mô hình
Build To Sell:
Rev1st vs Unicorn vs Defensive Stock
Chiến lược định giá
phù hợp với từng
mô hình kinh doanh

Tâm lý của các nhóm nhà đầu tư và phương pháp
xây dựng bài thuyết trình

huy động vốn

Giá trị khác biệt của chương trình
huấn luyện chiến lược BUILD TO SELL - BTS của NQT

“Việc được QnA  cùng chuyên gia 6 tháng sau khi kết thúc khoá học sẽ giúp học viên có sự hỗ trợ cần thiết để áp dụng kiến thức vào thực tế.”
- Nguyễn Quốc Trung - 

Chương trình bao gồm 2 ngày học trực tiếp cùng chuyên gia và 6 tháng hỗ trợ sau khoá học

Các buổi offline chuyên đề miễn phí & có phí dành riêng cho học viên

Các video, tài liệu download  dành riêng cho học viên

Nhóm chat QnA dành riêng cộng đồng học viên

LỊCH SỰ KIỆN B.T.S - CHIẾN LƯỢC BUILD TO SELL GẦN NHẤT

HỌC PHÍ: 21,600,000 VNĐ (ĐÃ BAO GỒM 8% VAT)
Quý khách vui lòng chuyển khoản về số tài khoản như sau:
Ngân hàng: VPbank
Số Tài khoản: 212256323
Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Alchemist Investment Holdings
Nội dung chuyển khoản: "BTS + số điện thoại di động"

Chính sách Bảo Lưu - Hoàn Hủy - Chuyển Nhượng Khóa học - Học Lại chương trình BTS - CHIẾN LƯỢC BUILD TO SELL
- Học phí của chương trình là KHÔNG THỂ HOÀN LẠI một phần hoặc toàn phần.

- Học phí của chương trình ĐÃ BAO GỒM tài liệu dành cho học viên.

- Quý khách hàng KHÔNG THỂ BẢO LƯU khóa học.

- Quý khách hàng CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG quyền tham dự khóa học này cho học viên khác.

K02 HÀ NỘI

02 03 THÁNG 03 NĂM 2024

K03 TP HCM

16 17 THÁNG 03 NĂM 2024

K04 NHA TRANG

ĐANG CẬP NHẬT
Created with