mời tài trợ tái bản sách của tác giả nguyễn quốc trung

Huy Động Vốn Cộng Đồng

Số lượng bản in: Dự kiến 2000 cuốn
Thời điểm tái bản: Dự kiến Tháng 10 năm 2023
Sự kiện ra mắt sách: Dự kiến tháng 10 năm 2023
Giá bìa sách dự kiến: 190.000 VNĐ

Silver Sponsor
(Tối Đa 10 Nhà Tài Trợ)

10.000.000 VNĐ

A. Quyền lợi trong sách in bản cứng

 • 50 cuốn sách có chữ kí của  tác giả

B. Quyền lợi tại lễ ra mắt sách

 • LOGO TẠI VÉ MỜI THAM DỰ SỰ KIỆN TẠI KHU VỰC DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ BẠC
 • logo tại backdrop sân khấu tại khu vực dành cho nhà tài trợ bạc
 • 01 STANDEE TẠI KHU VỰC CHECK-IN

C. Quyền lợi truyền thông:

 • bài viết cảm ơn trên trang facebook cá nhân của diễn giả (Tối đa 300 từ)

 • LOGO (CÓ HYPERLINK) TRÊN LANDING PAGE GIỚI THIỆU SÁCH TRÊN TRANG WEB WWW.NGUYENQUOCTRUNG.COM TẠI KHU VỰC DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ bạc

Gold Sponsor
(Tối Đa 05 Nhà Tài Trợ)

50.000.000 VNĐ

A. Quyền lợi trong sách in bản cứng:

 • lời cảm ơn doanh nghiệp ở mục "lời tựa" - tối đa 20 từ
 • tên doanh nghiệp được đưa vào 01 ví dụ trong sách
 • 10 cuốn sách có chữ kí của tác giả

B. Quyền lợi tại  lễ ra mắt sách:

 • logo tại vé mời tham dự sự kiện tại khu vực dành cho nhà tài trợ VÀNG
 • logo tại backdrop sân khấu tại khu vực dành cho nhà tài trợ vàng
 • 02 standee bên cạnh sân khấu
 • 02 standee tại khu vực check-in

C. Quyền lợi truyền thông:

 • bài viết cảm ơn trên trang facebook cá nhân của diễn giả (Tối đa 300 từ)
 • Logo (có hyperlink) trên landing page  giới thiệu sách trên trang web www.nguyenquoctrung.com tại khu vực dành cho nhà tài trợ vàng

Platinum Sponsor
(Tối Đa 02 Nhà Tài Trợ)

100.000.000 VNĐ

A. Quyền lợi trong sách in bản cứng

 • LỜI CẢM ƠN DOANH NGHIỆP Ở MỤC "LỜI TỰA" - TỐI ĐA 20 TỪ
 • TÊN DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐƯA VÀO 03 VÍ DỤ TRONG SÁCH
 • 20 cuốn sách có chữ kí của tác giả
 • Logo nhà tài trợ ở bìa 4 của sách

B. Quyền lợi tại  lễ ra mắt sách

 • LOGO TẠI VÉ MỜI THAM DỰ SỰ KIỆN TẠI KHU VỰC DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ kim cương
 • LOGO TẠI BACKDROP SÂN KHẤU TẠI KHU VỰC DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ kim cương
 • 02 STANDEE BÊN CẠNH SÂN KHẤU
 • 02 STANDEE TẠI KHU VỰC CHECK-IN
 • 04 STANDEE trong hội trường
 • Bài phát biểu tối đa 3 phút tại sự kiện

C. Quyền lợi truyền thông

 • BÀI VIẾT CẢM ƠN TRÊN TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN CỦA DIỄN GIẢ (TỐI ĐA 300 TỪ)
 • LOGO (CÓ HYPERLINK) TRÊN LANDING PAGE GIỚI THIỆU SÁCH TRÊN TRANG WEB WWW.NGUYENQUOCTRUNG.COM TẠI KHU VỰC DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ kim cương
 • bài viết cảm ơn trên website của www.nguyenquoctrung.com, mục "Thư viện - Trải nghiệm sống"  (tối đa 300 từ)
Created with