Nguyên Tắc Định Giá Chứng Khoán

NQT
Vấn đề định giá cổ phiếu trước và sau khi IPO/ Niêm Yết Listing là một trong các vấn đề được ông Nguyễn Quốc Trung thảo luận nhiều nhất với các khách hàng đang được CFM tư vấn.
Định giá cổ phiếu để làm gì?

Với nhà đầu tư, việc có các nguyên tắc định giá cổ phiếu hợp lý và chuẩn pháp lý giúp NĐT có cơ hội tăng trưởng tài sản ròng (Net Worth) cao hơn.

Với Ban lãnh đạo Doanh Nghiệp, hiểu đúng và đủ về Nguyên tắc định giá cổ phiếu sẽ giúp quản trị kì vọng của NĐT, từ đó xây dựng một lộ trình tăng giá cổ phiếu hợp lý, phù hợp với sự tăng trưởng về vận hành của doanh nghiêp cũng như dòng vốn tăng lên sau các vòng gọi vốn. Đặc biệt nghiệp vụ này rất quan trọng với các công ty có kế hoạch triển khai mô hình Group/ Holdings/ Góp vốn bằng tài sản vào một doanh nghiệp khác v... v...


Đặc biệt, các chủ DN đang được NQT tư vấn về Các vòng tăng vốn và cách hạch toán Thặng Dư Vốn Cổ Phần rất cần lưu ý các nguyên tắc định giá cổ phiếu dưới đây (Tham khảo thêm khoá học IPO Kick Start : Khởi Động Lộ Trình IPO - Hạch toán thặng dư vốn cổ phần)

Cổ phiếu là một loại chứng khoán, vậy chứng khoán là gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 có quy định chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại:
(1) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
(2) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
(3) Chứng khoán phái sinh; và
(4) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Trong đó, cổ phiếu và trái phiếu là 02 loại chứng khoán phổ biến và thường gặp nhất.
- Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
- Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.
Tại các dự án mà NQT và ekip CFM đang tư vấn về bản đồ tài chính (Financial Roadmap) với tầm nhìn IPO/ Listing, Cổ phiếu sẽ gần như là công cụ vốn chính được thảo luận và xây dựng chiến lược.

Học viên, NĐT vui lòng tham khảo bảng tổng kết sau đây (Phụ Lục II ban hành kèm theo Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính) (Bạn có thể đăng nhập để download file pdf hoàn toàn miễn phí).

Chú ý: Với các khách hàng đang được NQT và ekip CFM tư vấn về chiến lược tài chính hướng đến việc IPO/ Listing, hoặc đang có kế hoạch góp vốn bằng tài sản hiện hữu vui lòng xem kĩ số thứ tự 13, 17, 18, 19, 20 của văn bản trên.
Thực tế trong quá trình tư vấn doanh nghiệp chưa phải công ty đại chúng nhưng có lộ trình trở thành công ty đại chúng, NQT gặp khác nhiều trường hợp doanh nghiệp định giá cổ phiếu của chính mình theo kì vọng tương lai mà thiếu các cơ sở kế toán, pháp lý phù hợp. Nhiều doanh nghiệp có giá trị sổ sách rất thấp, doanh thu và lợi nhuận không đáng kể nhưng định giá tỉ đô? 

Chưa tính đến bản thân vốn điều lệ của doanh nghiệp khi được hình thành do góp vốn bằng tài sản nhưng việc định giá các tài sản này khá tuỳ tiện, mang tính chủ quan duy ý trí của các cổ đông sáng lập chứ không có đơn vị chuyên nghiệp định giá. (mặc dù theo Luật Doanh Nghiệp, việc này không phải là sai phạm, tuy nhiên có thể trở thành 1 rào cản rất lớn khi doanh nghiệp muốn kiểm toán để chuẩn bị bản cáo bạch và hồ sơ liên quan nộp lên UBCK khi làm thủ tục IPO/ Listing)

Quan điểm của NQT và CFM khi tư vấn chiến lược tài chính là một doanh nghiệp nếu nghiêm túc với kế hoạch IPO/ Listing nên được đồng hành bởi các 1 ekip gồm 3 thành viên:
1. Công ty kiểm toán uy tín (ví dụ BIG4, BIG6 trong ngành kiểm toán).
2. Các công ty chứng khoán có dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.
3. Các ekip, đội ngũ cố vấn đã đưa cổ phiếu thành công lên giao dịch trên sàn chứng khoán.

CÁC KHOÁ HỌC VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA NGUYỄN QUỐC TRUNG

Dịch Vụ Tư Vấn:
Lộ Trình Lên Sàn Chứng KhoánEkip của NQT cùng các đối tác là Công ty chứng khoán, công ty kiểm toán quốc tế sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp cho đến khi lên sàn thành công.

Liên hệ: nqt@nguyenquoctrung.com

Khoá Học:
MONEYosophy

Khoá học offline 2 ngày về chiến lược quản trị vốn trong tài chính cá nhân.

Lịch Học Đang Được Cập Nhật.
Created with